5. študentska konferenca LIGAMENTUM 2023 – 14.10.2023

Datum izpopolnjevanja:
14.10.2023
Čas izpopolnjevanja:
09:00
Lokacija izpopolnjevanja:
URI Soča

70,00 

Opis

Namen izpopolnjevanja

Namen letošnje 5. študentske konference je predstaviti splošne teme na področju študija fizioterapije doma in v tujini ter vstopu v klinično okolje. Študentom želimo predstaviti različne vidike in smeri fizioterapije, pomembnost klinične prakse in pripravništva ter vprašanje zasnove magistrskega programa fizioterapije v Sloveniji. Z izbiro predavateljev želimo zagotoviti kvalitetno predstavitev vseh pomembnih informacij, ki se navezujejo na študij fizioterapije v Sloveniji in vse mlade fizioterapevte, ki vstopajo na trg dela.

 

Opredelitev ciljev izpopolnjevanja:

Cilji 5. študentske konference so navezujejo na podrobno spoznavanje s pomenom klinične prakse, strokovnega izpita ter študija doma in v tujini, kakšne so smernice fizioterapije v Sloveniji danes in kako se soočati z izzivi na začetku karierne poti. Naši glavni cilji so:
– Spoznati pomembnost pridobivanja izkušenj z različnih področij fizioterapije, v čem se pripravništvo razlikuje od kliničnega usposabljanja in kako se bo Slovenija soočala z vedno večjim številom študentov fizioterapije.
– Ugotoviti prednosti in slabosti trenutne zasnove magistrskega programa ter zakaj pravzaprav potrebujemo magistre?
– Primerjati razlike študija fizioterapije v Sloveniji in v tujini ter kako to vpliva na karierne možnosti in zaposlitev?
– Spoznati se s trenutnimi smernicami razvoja fizioterapije v Sloveniji, katera smer fizioterapije potrebuje več zanimanja?
– Spoznati se z motivacijskim intervjujem in kako je njegova uporaba pomembna v klinični praksi?

 

Ciljna populacija: fizioterapevti brez opravljenega strokovnega izpita, študenti fizioterapije

Stopnja zahtevnosti: OSNOVNA – podajanje osnovnih informacij in znanj
Predvideno št. udeležencev: 50
Uradni jezik srečanja: slovenščina
Dodatne informacije: studentje.zfs@gmail.com

 

Višina kotizacije:

Nečlani 70 €
Člani ZFS 50 €
Člani ZFS upokojenci 25 €
Nečlani ZFS – studenti 40 €
Člani ZFS SŠF 20 €

PROGRAM

 

Rok za prijavo: 11.10.2023, skladno s splošnimi pogoji ZFS

Rok in način plačila kotizacije: skladno s splošnimi pogoji ZFS

Rok za odjavo: do 06.10.2023, skladno s splošnimi pogoji ZFS

 

Organizator: Sekcija študentov fizioterapije
Čas trajanja: 7 OESPR
Trajanje: 1 dan
Vrsta: študentska konferenca
Predavatelj/i:

Janez Špoljar, mag. fiziot.

izr. prof. dr. Renata Vauhnik

Borut Vrhovnik, dipl. fiziot.

Petra Dovč, dipl. fiziot., univ. dipl. org.

David Zupančič, dr. med., spec. infekt.doc.

dr. Nena Kopčavar Gučer, dr. med. spec.

Jana Hočevar, dipl. fiziot.

Naslov:
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Urnik izpopolnjevanja:
14.10.2023 09:00 - 17:30
Izpopolnjevanje je zaključeno!