FIZIOTERAPEVT SE PREDSTAVI NAVZVEN 2 (e-naročanje in elektronski delovni nalog za fizioterapijo) in ZBOR ČLANOV CERE ZFS – 17.11.2023

Datum izpopolnjevanja:
17.11.2023
Čas izpopolnjevanja:
08:15
Lokacija izpopolnjevanja:
Kongresni center Thermana Laško

120,00 

Opis

Namen izpopolnjevanja:

Poglobiti in razširiti znanje, informacije ter izmenjavati izkušnje o uspešnem sporazumevanju s pacienti in drugimi strokovnjaki ter obvladovanju stresa na delovnem mestu ter ohranjanju človečnosti med zdravstvenimi delavci v času umetne inteligence.
Seznaniti in educirati udeležence o uvedbi elektronskega naročanja na fizioterapevtsko obravnavo, uvedbi elektronskega delovnega naloga za fizioterapijo ter statusu, spremembah, prednostih in izzivih ob uvedbi elektronskega dokumenta.
Poglobiti in razširiti znanje o fizioterapevtovi odgovornosti do posredovanja zdravstvenih in ostalih informacij ter seznaniti udeležence z analizo kratkoročne realizacije storitev izvajalcev v letu 2023.

 

Opredelitev ciljev izpopolnjevanja:

Razumevanje in pomembnost zavedanja o kakovosti fizioterapevtske obravnave v praksi s poudarkom na dobri komunikaciji in ohranjanju človečnosti do pacientov,zdravstvenih delavcev in drugih, ki so udeleženi v procesu obravnave pacienta.

Pridobiti sposobnost uporabiti znanja in informacije kliničnega psihologa o obvladovanju stres na delovnem mestu ter metodah samopomoči in pomoči zdravstvenim delavcem.
Poglabljanje in širitev znanja o elektronskih komunikacijah za posredovanje zdravstvenih informacij, elektronskem naročanju na fizioterapevtsko obravnavo, uvedbi elektronskega delovnega naloga za fizioterapijo ter odgovornosti do posredovanja zdravstvenih podatkov in informacij.

 

Stopnja zahtevnosti:

OSNOVNA – podajanje osnovnih informacij in znanj

 

Ciljna populacija:

  • fizioterapevti z opravljenim strokovnim izpitom,
  • fizioterapevti brez opravljenega strokovnega izpita
  • študenti fizioterapije

Predvideno št. udeležencev: 120
Uradni jezik srečanja: slovenski

Dodatne informacije: cere@physio.si

 

Višina kotizacije:

Člani ZFS: 75 €

Nečlani: 120 €

Člani ZFS študenti: 60 €

 

Za člane CERE je strokovno izpopolnjevanje brezplačno (prejet UPN nalog ob prijavi je brezpredmeten).

 

 

PROGRAM

 

Rok za prijavo: do zapolnitve mest oziroma do 07.11.2023, skladno s splošnimi pogoji ZFS

Rok in način plačila kotizacije: skladno s splošnimi pogoji ZFS

Rok za odjavo: do 10.11.2023, skladno s splošnimi pogoji ZFS

 

Organizator: Celjska regionalna enota
Čas trajanja: 6 OESPR
Trajanje: 1 dan
Vrsta: strokovni seminar
Predavatelj/i:

izr. prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU

dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije,

Hajdi Kosednar, uni.dipl.inž. računalništva, skrbnica rešitev eZdravja, NIJZ

Petra Žagar, dipl.fiziot.,

Valerija Pretnar Ramovš, viš.fiziot.,

Alenka Jerič Jaklič, dipl.fiziot.

predstavnik ZZZS (znano naknadno)

Naslov:
Zdraviliška cesta 6, Laško
Urnik izpopolnjevanja:
17.11.2023 08:15 - 16:30
Izpopolnjevanje je zaključeno!