KRONIČNA BOLEČINA – seminar – 17.10.2023

Datum izpopolnjevanja:
17.10.2023
Čas izpopolnjevanja:
13:30
Lokacija izpopolnjevanja:
URI Soča

120,00 

Opis

Namen izpopolnjevanja

Fizioterapevte pri delu, še posebno tiste, ki delajo s starejšo populacijo s ciljem popolne obravnave, pogosto ovira kronična bolečina,.

Zato sta ena od prvih in osnovnih ciljev fizioterapevtske obravnave preprečevanje in zdravljenje bolečine, kar nedvomno vpliva na izboljšanje telesne zmogljivosti in povečanje kakovosti življenja pacienta.

Ker je za uspešno obvladovanje kronične bolečine dobro vključiti različne zdravstvene delavce, je namen strokovnega izpopolnjevanja predstaviti multidisciplinarno obravnavo kronične bolečine, s poudarkom na vlogi dela fizioterapevtov.

Pri kronični bolečini so fizioterapevtom na voljo ponuja več pristopov k zdravljenju, odvisno od vrste bolečine in posameznih potreb pacienta. Postopki zajemajo edukacijo, manualno terapijo, kinezioterapijo, elektroterapijo, toploto, hlad in drugo.

 

Opredelitev ciljev izpopolnjevanja:

⦁ Definirati kronično bolečino od njenih teoretičnih zasnov do praktičnih izhodišč.
⦁ Predstaviti primere multidisciplinarne obravnave bolečine.
⦁ Izpostaviti vloga fizioterapevta pri obvladovanju bolečine.
⦁ Predstaviti tehnike sproščanja in čuječnosti pri obravnavi oseb s kronično bolečino
⦁ Predstaviti pristop delovnega terapevta pri obravnavi bolečine ter pripomočke za lajšanje življenja.
⦁ Izpostaviti pomen psihološke obravnave kronične bolečine.

 

Ciljna populacija: fizioterapevti z opravljenim strokovnim izpitom, fizioterapevti brez opravljenega strokovnega izpita, študenti fizioterapije, delovni terapevti, zdravniki, medicinske sestre

Način preverjanja: ne
Stopnja zahtevnosti: OSNOVNA – podajanje osnovnih informacij in znanj
Predvideno št. udeležencev: 100
Uradni jezik srečanja: slovenščina
Dodatne informacije: sfg@physio.si

 

Višina kotizacije:

NEČLANI 120 €
ČLANI ZFS 70 €
ČLANI ZFS UPOKOJENCI 40 €
ČLANI ZFS SŠF 40 €

PROGRAM

 

Rok za prijavo: 14.10.2023, skladno s splošnimi pogoji ZFS

Rok in način plačila kotizacije: skladno s splošnimi pogoji ZFS

Rok za odjavo: do 09.10.2023, skladno s splošnimi pogoji ZFS

 

Organizator: Sekcija fizioterapevtov v geriatriji
Čas trajanja: 6 OESPR
Trajanje: 1 dan
Vrsta: seminar
Predavatelj/i:

asis. Zala Kuret, dr.med.,

Kaja Pavlin, dipl.psih.,

Barbara Osolnik, dipl.del.terapevt,

Saša Bole, dipl.fiziot.,

Monika Purgar, dipl.fiziot.,

Lavra Debeljak, dipl.fiziot.

Naslov:
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Urnik izpopolnjevanja:
17.10.2023 13:30 - 18:30
Izpopolnjevanje je zaključeno!